Kremasjon

Vi tilbyr to typer kremering:

  • Felles kremering velges av de som ikke ønsker asken returnert men allikevel vil at dyret skal behandles på en verdig måte. Dyret vil da kremeres sammen med andre dyr og asken av kjæledyret tas hånd om på en forsvarlig måte.
  • Separat kremering velges hvis du ønsker å få asken av kjæledyret ditt tilbake. Ditt kjæledyr kremeres da alene og returneres i en selvvalgt urne eller annen oppbevaring.

Normalt vil vi hente det døde kjæledyret hos din veterinær og bringe asken tilbake. Dersom du har andre ønsker, som f.eks å bringe kjæledyret ditt selv eller hente asken hos oss vil dette være mulig å avtale. Vi vil forsøke å imøtekomme dine ønsker.

Kremeringen vil foregå i ovner godkjent til formålet. Spesialovnene sørger for at dyret kremeres så hurtig og miljøvennlig som mulig.

Oppdatert prisliste finnes i vår nye nettbutikk. Vær oppmerksom på at prisene er veiledende priser for klinikkene. Faktiske priser vil variere noe, avhengig av klinikkenes administrasjonskostnader.